List riaditeľa školy

 

Milí študenti  a priatelia Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove !

Je polovica februára, druháci menia na chvíľu školské tašky za lyžiarsku výstroj, učenie aj maturity sú v plnom prúde, štvrtáci už dopisujú posledné prihlášky na vysoké školy a každý z vás „vesluje vo víre svojich  povinností“ najlepšie, ako vie. Pripomína mi to dobre rozbehnutú hru, do ktorej by som nechcel veľmi zasahovať.

Problém, ktorý je príčinou môjho listu, sa volá 2 %. Teda 2 % z daní, ktoré  musia vaši rodičia odviesť štátu, no o ich ďalšom osude môžu rozhodnúť sami. Jednou z možností je „posunúť“ spomenuté 2 % z daní  škole, ktorú navštevujete, v ktorej trávite možno toľko času ako doma.  

Už ste o tom počuli, však? Možno vám to už „ide na nervy“. A viete o koľko korún vlastne ide? Možno v 90-tich percentách prípadov v prepočte o 100 – 300 slovenských korún. Len malá časť podnikateľov prispeje vyššou a možno aj zaujímavou, niekoľko tisícovou sumou. Bardejov je chudobné mestečko a veľký kapitál „sa točí“ niekde inde.

Ale my žijeme tu! Sme gymnazisti a tu sa pripravujeme na úspešný vstup do života, do života na vedúcich a manažérskych miestach, do „vôd, kde plávajú aj veľké a dravé ryby“. A chceme tam obstáť! Teraz sa formuje vaše  vedomie a sebavedomie, ale aj vaša telesná schránka. Ak vám teraz budú chýbať nejaké „suroviny“, v budúcnosti sa ľahko „rozsypete“. Vytvárajme si preto dobré podmienky v škole, ktorú práve navštevujete a ktorá vás na túto cestu pripravuje!

Možno si v posledných rokoch pripadáte, ako keby ste sedeli vo vlaku a za oknom sa vám pred očami menil svet. Nová palubovka v telocvični, výmena okien, moderná technika v učebniach, zmenené záchody, nový vchod, nový vestibul, nové šatne v telocvični, nová klubovňa, školský bufet, filmový klub, fungujúca knižnica, ba dokonca aj kaderníctvo. Pribudli nové okná v školskej jedálni a samozrejme nové, nádherné priestory v našom podkroví. A to všetko v dobre fungujúcej škole a samozrejme, aj v školskej jedálni.

Ak máte taký pocit, musím vám ho trochu poopraviť. Vy v tom vlaku síce sedíte, aj ten svet sa rýchlo mení, ale vy nie ste pasívni pasažieri, ale tí, ktorí sa o pohon vlaku starajú. To, čo sa vám pred očami mení, to sú vaše „premenené“ príspevky do neinvestičného fondu IUVENES, to sú sponzorské finančné aj nefinančné príspevky rodičov, zľavy pri nákupe materiálu a službách, ale aj mozole a um tých, ktorí upravovali všetky tie   priestory  našej školy. To je to, čo po nás v tejto škole ostane, to je to, na čo budete v budúcnosti môcť hrdo ukázať: To sme dokázali my!   Múdri, nesebeckí a tvoriví.

Milí študenti, vlak musí ísť ďalej. Do čoho sa pustiť najskôr? V škole je dosť toho, čo by sme mohli zmeniť. Ja však prichádzam s návrhom. Vybudujme moderné FT pri GLS. Teda moderné FitCenrum pri našej škole, ktoré bude fungovať 5 – 7 dní v týždni. A prečo? Aby sme mohli naplniť myšlienku známu už zo starého Grécka – teda pokúsiť sa dosiahnuť harmóniu tela a ducha. Dnes v dobe počítačov a moderných technológií nepretržite „plníme“ naše hlavy ťažkými vedomosťami. Sedíme, ležíme, jeme, priberáme, „mľandravieme“. Chrbtica i celé naše telo sa bezradne zvíja pod ťarchou modernej životosprávy. Ponúkame mu moderné a zaručené diéty, ale ono potrebuje predovšetkým dostatočnú svalovú hmotu a pohyb.

Milí študenti a priatelia GLS, v najbližších týždňoch vám predstavím projekt nového fitnescentra, nový cieľ, ktorý by sme mohli dosiahnuť, ak spoločne poriadne napneme sily. Že sa to nedá? Spomeňme si na našu starú kotolňu a na to, čo sme tam v priebehu roka dokázali.

Máme na výber: „zberné suroviny v chatrči pod telocvičňou“ alebo moderné fitnescentrum.

Tak ideme do toho?

 

Pôvodný stav exteriéru posilňovnePôvodný stav interiéru posilňovneTakto by mal vyzerať exteriér moderného FitCentraTakto by mal vyzerať interiér budúceho FitCentra

                                                                                                                                               RNDr. Marcel Tribus

                                                                                                                       riaditeľ Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove

Venujte 2% z vašich daní na rozvoj školy a neinvestičného fondu IUVENES

 

Uisťujeme vás, že prijaté prostriedky budú vynaložené na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na zabezpečenie vzdelávacích exkurzií, na športové a kultúrne podujatia školy, na nákup učebných pomôcok a literatúry.

 

         Za vašu pomoc vám vopred ďakujeme.


IUVENES pri Gymnáziu L. Stöckela, n. f.
ul. Jiráskova 12

Bardejov

 
Právna forma: neinvestičný fond

IČO: 36 167 231

Tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane pdf

Ďakujeme za vašu priazeň a podporu!