Interaktívna tabuľa v praxi

 

Učebnice pre národnostné školy na juhu Slovenska. Téma a jej podobné „otravujú“ vzťahy medzi susednými štátmi Slovenska a Maďarska, ale  aj ľudí na národnostne zmiešanom území po oboch stranách spoločnej  hranice. Atmosféra, ktorá určite nepôsobí stimulačne ani na vzdelávací proces v školách  v týchto oblastiach.

            Naše mestečko leží v slovensko-poľskom pohraničí. Ako my, teraz už občania Európskej únie, vnímame nové susedské vzťahy? Ako zasahujú do výchovno-vzdelávacieho procesu v našich školách? Otázky, ktoré v našom meste vyznievajú ako keby zbytočne. Päť partnerských poľských miest, s ktorými máme podpísanú zmluvu o vzájomnej spolupráci a množstvo ďalších miest a obcí, s ktorými úzko spolupracujeme, ďalej bohaté  aktivity Poľsko-slovenského domu v Bardejove, živé kontakty medzi samosprávnymi orgánmi, ale  aj rôznymi spoločenskými organizáciami a školami na oboch stranách spoločnej hranice sú toho najlepším príkladom.

            Práve do poslednej kategórie patrí aj spolupráca medzi Gymnáziom L. Stöckela v Bardejove a Liceom Jána Kochanovského v Muszyne. Spoločné projekty, exkurzie, kultúrne a spoločenské aktivity, spoločná partnerská škola v Nemecku a vzájomné metodické stretnutia učiteľov už majú viacročnú tradíciu a postupne získavajú aj širší regionálny charakter. 

            Posledný štvrtok 3. decembra 2008 bolo na Gymnáziu L. Stöckela ešte rušnejšie ako obyčajne. Na množstvo robotníkov, ktorí už finišujú na stavebných prácach v podkroví, aj na hluk stavebných strojov  si už študenti zvykli, ale teraz to bolo niečo iné a sviatočnejšie. Gymnázium L. Stöckela pod patronátom predsedu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Chudíka pripravilo medzinárodný metodický seminár pod názvom Interaktívna tabuľa v praxi.

            Pojem interaktívna tabuľa na slovenských školách skloňujú väčšinou díleri učebných pomôcok. Vzhľadom na finančnú náročnosť ponúkaných produktov ostáva práca s ňou spravidla len v teoretickej úrovni, alebo len v obmedzenom využití.  Že na každý zámok existuje kľúč, sa pokúsili ukázať pedagógovia Gymnázia L. Stöckela práve na tomto medzinárodnom metodickom seminári.

            Krátko po 8. hodine ráno privítal riaditeľ GLS RNDr. Marcel Tribus 10 učiteľov a riaditeľov stredných a základných škôl z oblasti poľskej Muszyny, kolegov zo SPŠ v Bardejove a domácich učiteľov a odovzdal pozdrav predsedu PSK. Metodický seminár potom slávnostne otvoril vedúci oddelenia školstva MsÚ v Bardejove Ing. Miroslav Bujda.

            Slávnostné otvorenie bolo krátke, veď každý sa tešil a bol zvedavý na 3-hodinový prezentačný program, na ktorý sa pripravili 14 učitelia GLS v 16 vlastných prezentáciách praktického využitia interaktívnej tabule vo svojich predmetoch. Počas prvej prezentačnej hodiny videli účastníci seminára  prácu s interaktívnou tabuľou priamo na 6 vyučovacích hodinách so žiakmi (na matematike, informatike, chémii, dejepise, anglickom a nemeckom jazyku).

Druhá a tretia prezentačná hodina už prebiehala v multimediálnej učebni len pre pedagógov. Na programe boli približne 10-minútové prezentácie ďalších možností využitia interaktívnej tabule na hodinách biológie, geografie, fyziky, ruského, anglického, nemeckého a slovenského jazyka, dejepisu i občianskej náuky. Podľa slov  poľských hostí i kolegov zo SPŠ ich všetky tieto prezentácie zaujali a inšpirovali, a čo najskôr by ich chceli zaviesť u nich v škole. O tom, že to neboli len frázy zo slušnosti k hostiteľovi, svedčili aj konkrétne technické a praktické otázky týkajúce sa práce s interaktívnou tabuľou.

 Napätie a  adrenalín v krvi po seminári poklesol aj u učiteľov, ktorí prezentovali svoje technické a  pedagogické schopnosti a  skúsenosti. Nečudo, veď  s interaktívnou tabuľou pracujú väčšinou len 2 – 3 týždne. Zaškolenie absolvovali na kurze koncom augusta, potom sa objednalo technické zariadenie, chvíľu trvalo, kým sme ho nainštalovali, a nakoniec bolo potrebné upraviť vyučovacie hodiny podľa „voľnej“ tabule. Napriek tomu si za tento krátky čas na Gymnáziu L. Stöckela vyskúšalo interaktívnu tabuľu na niekoľkých hodinách  takmer 30 pedagógov vo veku 25 – 64 rokov. Jej obľúbenosť a používanie, dá sa povedať, rúca mýty o tom, že moderná počítačová technika môže byť len doménou mladých, a že ženám patrí do ruky len vareška.

Úspech seminára nie je len v tom, že sme pre školu kúpili 6 lacnejších technických foriem interaktívnych tabúľ, ale aj to, že učiteľom v posledných rokoch nechýbala chuť pracovať s počítačmi, dataprojektormi,  pripravovať si vlastné prezentácie,  či zháňať nové z vonku.

Tak teda – počítač alebo krieda? Takto otázka vôbec nestojí. Aj krieda, aj nové technológie, pred ktorými sa nemôžeme skrývať, sú iba nástrojmi. To hlavné, čo v každej škole je učiteľ, jeho osobnosť, jeho aura, ktorá dokáže žiakov strhávať a zanietiť pre sebavzdelávanie. A na to by mali myslieť všetci tvorcovia reforiem a tí, ktorí školstvo riadia a financujú.

RNDr. Marcel Tribus, riaditeľ GLS


Fotogaléria:

1.jpg2.jpg3.jpg
4.jpg5.jpg