PORADIE TRIEDA TRIEDNY PROFESOR MESIACE SÚČET
9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5.
1. 2. C Mgr. Ondrušek 8 10 7 8 8 - - - - 41
2. 3. C PaedDr. Stankovič 8 9 7 6 9 - - - - 39
3. D Mgr. Čeginň 6 10 8 7 8 - - - - 39
3. 3. A PhDr. Šimová 8 7 5 8 9 - - - - 37
3. B PhDr. Lukáčová 9 9 5 7 7 - - - - 37
4. 1. D Mgr. Štalmachová 6 9 8 4 7 - - - - 34
2. D RNDr. Mikitová 6 10 6 4 8 - - - - 34
5. 1. B PhDr. Bušíková, PhD. 3 9 7 5 9 - - - - 33
6. 1. A Mgr. Žinčák 5 5 6 7 7 - - - - 30
1. C Mgr. Koščová 6 8 6 4 6 - - - - 30
1. E Mgr. Miškanin 5 8 6 5 6 - - - - 30
3. E RNDr. Sendek 6 7 6 4 7 - - - - 30
bez tried 2. A Mgr. Gombošová - - - - - - - - - -
2. B Mgr. Železná - - - - - - - - - -
Súčet 76 101 77 69 91 414