Stretnutie NOS-károv s Ivom Samsonom

   

Ivo SamsonVo štvrtok  5. februára 2009 sa v učebni dejepisu opäť konalo stretnutie NOS‑károv. Jeho cieľom bolo oboznámiť nás s jednou z hlavných súčastí náuky o spoločnosti (NOS), a to s politológiou. A kto jej rozumie najlepšie, ak nie politológ?

    Tentokrát nás navštívil Ivo Samson – politológ, analytik a naozaj uznávaný odborník vo svojom odbore. Tí z nás, ktorí vedeli, o koho ide, boli iste plní očakávania a otázok. A naopak tí, ktorí možno ani len netušili, kto k nám zavítal, prišli zasa raz len na akúsi besedu plnú čudných cudzích slov  a nezaujímavých faktov. Toto ale nebol náš prípad. Avizovanou témou besedy bol konflikt v pásme Gazy a problémy v tejto oblasti, ale rozprava sa začala bezpečnosťou. Zo začiatku sme sa, samozrejme, museli dozvedieť niekoľko faktov o EÚ a jej troch pilieroch, medzi ktoré práve bezpečnosť patrí.

    Pán Samson poukazoval na bezpečnosť ako na dnes naozaj dôležitú oblasť nielen u nás, či v Európe, ale aj vo svete. Dozvedeli sme sa niekoľko zaujímavých vecí o vzniku a riešení problémov a konfliktov vznikajúcich pre etnickú neznášanlivosť, rasovú, či náboženskú odlišnosť, ale aj pre nerastné bohatstvo, alebo len pre túžbu po moci. Venovali sme sa aj hrozbe terorizmu,  jeho nárastu po 11. septembri a jeho dôsledkoch. Dôležité je udržiavanie mieru vo svete a v tomto smere aj sústavná spolupráca štátov a organizácií navzájom. Jednoducho, spomenuté bolo asi všetko, čo ma niečo s témou bezpečnosť spoločné.

     Najväčšiu radosť (ako bolo vidieť) priniesol niektorým zrejme priestor na otázky. Otvorila sa aj téma Gazy a pár nedočkavých jednotlivcov si konečne prišlo na svoje. Otázok bolo naozaj dosť a odpovede (hádam) dostačujúce. A nakoniec po takmer dvoch hodinách  prišiel potlesk, ktorý dal bodku za ďalšou úspešnou a študentmi záujmom ocenenou besedou. A tak my štvrtáci dúfame, že nás ešte nejaká beseda zastihne a zaujme ako táto posledná.

 

Lenka Vojtašková, študentka 4. E triedy GLS