Na Gymnáziu L.Stöckela dostala priestor láska

 

1.jpgDňa 28. januára 2009 navštívil Gymnázium L. Stöckela Mgr. Pavol Hudák, bývalý riaditeľ Univerzitného pastoračného centra v Košiciach, otec mnohých mladých, ktorí v ňom vidia odborníka na medziľudské vzťahy. Snaží sa im ukázať pravú hodnotu lásky človeka, keďže každý človek túži milovať a byť milovaný. Je autorom knihy Ďakujem, že si a svoje prednášky nahral na štyri CD s názvom Prečo láska stroskotáva.

            Témou prednášky na našom gymnáziu bola Rodina – spoločenstvo lásky. Mgr. P. Hudák nám priblížil, ako fungujú základné vzťahy v rodine. Rodičia sú tí, ktorí dávajú prvú informáciu o láske svojim deťom. Pre dcéru je otec prvým gavalierom, u neho hľadá útechu a oporu a jeho rolu ochrancu neskôr nahrádza manžel. Matka je symbolom materstva a tento dar neskôr odovzdáva dcére. Otec dáva synovi mužnosť, matka mu ukazuje jemnosť, citlivosť, krehkosť a láskavosť. Pre deti je veľmi dôležitý vzťah rodičov, ich správanie, pretože podľa nich si potom vyberajú svojich budúcich partnerov.

            Druhá časť prednášky sa týkala Falošných tvárí lásky, kde pán Hudák zaradil sympatiu ako plytký cit, zrniečko, z ktorého môže niečo vyrásť, ak sa o to budeme starať; ďalej zamilovanie sa ako vzplanutie citov a  súcit, ktorý (v tomto kontexte) môžeme chápať ako lásku z núdze. Podľa nás a určite i mnohých iných ľudí je láska v živote veľmi dôležitá. Okolo seba však denne stretávame aj takých ľudí, ktorým (žiaľ) láska chýba.3.jpg

            Prednáška bola adresovaná druhákom, ale určite by sa jej potešili i študenti ostatných tried. Trvala približne dve hodiny, nám sa však zdalo, že to bolo len pár minút a boli sme schopní počúvať oveľa dlhšie. Boli by sme radi, keby k nám pán P. Hudák znovu zavítal a našiel si čas (aj) na naše otázky, ktorých by bolo určite dosť.

A čo nám táto prednáška dala? V prvom rade nás usmernila, ako prežívať vzťahy v rodine, k priateľom a ako ich zmeniť k lepšiemu, a tiež nás povzbudila, aby sme v prípade „neúspechu“ nabrali nové sily a odvahu začať odznova.

            Aj touto cestou ďakujeme Mgr. Pavlovi Hudákovi za to, že si našiel čas, prišiel medzi nás a svojimi charizmatickými prednáškami nám priblížil rôzne podoby lásky a ukázal jednu z ciest k šťastiu. Ďakujeme aj vedeniu školy a nášmu výchovnému poradcovi RNDr. V. Sabolovi, že nám poskytli „priestor“ na spomínanú aktivitu.

 

Dominika Hudáková,  Lucia Gregová, študentky GLS, 2. C