NA GLS SA VO VEĽKOM ŠTÝLE OSLAVOVALO

V dnešnom uponáhľanom svete si človek len ťažko nájde chvíľku, aby sa pozastavil, popremýšľal nad prítomnosťou i minulosťou a obzrel sa späť. Čas však nezastaviteľne plynie a núti nás spomínať. Aj na našom gymnáziu v týchto dňoch prevládajú spomienky. Gymnázium Leonarda Stöckela slávi totiž veľký sviatok – 7O. výročie založenia školy. Za tento čas sa v nej vystriedalo veľa generácií šikovných študentov i množstvo kvalifikovaných pedagógov, ktorých prácu je potrebné aj patrične oceniť. A keďže naša škola nespí na vavrínoch, pri príležitosti tohto jubilea zorganizovala veľkú oslavu.

Popri spomínaní a spätnom pohľade do minulosti sa však bolo treba na túto slávnosť pripraviť. Príprava bola naozaj svedomitá. Hneď v septembri nás privítal nový vchod do školy. Vyučovanie v priebehu októbra nám „spríjemňoval“ zvláštny zvuk šíriaci sa z chodby. Žeby elektrická zbíjačka? Zdanie neklamalo. Do poriadku sa dávali toalety, ktoré už boli v zlom stave a sčasti nefunkčné. Asi pred týždňom sme sa konečne mohli pozrieť na výsledok práce majstrov, ktorých sme po chodbách stretávali s fúrikmi, obkladačkami a v pracovnom oblečení. Výsledok ich práce je naozaj vynikajúci. Takéto toalety sme (neskromne povedané) totiž nenašli ani pri našej návšteve v družobnej škole v Nemecku! To však ani zďaleka nie je všetko.

Do našej školy zavítali pracovníci rusínskeho rádia, ktorí sa dopočuli o výročí nášho gymnázia a všeličo sa nás vypytovali. Aj vo vestibule školy bolo práce neúrekom. Maľovali sa steny a skrášľoval sa celkový vzhľad. Veď si to naša škola za tú trpezlivosť s nami zaslúži! Začiatkom novembra bola hneď pri vchode inštalovaná výstava, ktorú majú na svedomí členovia fotografického krúžku pod vedením pána riaditeľa RNDr. Marcela Tribusa. Nachádzajú sa tu fotografie súčasných i bývalých študentov našej školy, alebo študentov iných stredných škôl. Pri pohľade na ne sa človeku vyráža dych. Často si ani neuvedomujeme, koľko krásy je v prírode a vo všedných dennodenných veciach.

A konečne nastal ten dlho očakávaný deň – 16. november 2007. Ráno sa študenti aj profesori stretli v kine Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch. O ôsmej ráno začala prvá slávnostná akadémia určená predovšetkým pre študentov. Hlavný program začínal o pol jedenástej dopoludnia. Bolo tu pozvaných mnoho hostí, spomenieme zástupcov VÚC, poslancov mestského zastupiteľstva, či riaditeľov bardejovských škôl. Prišli aj hostia z družobnej školy Lýcea Jana Kochanowskeho v Muszyne. Priestory kinosály sa zaplnili takmer do posledného miesta. Slávnostná akadémia pri príležitosti krásnej 70-tky nášho gymnázia sa teda mohla začať.

Úvod patril básni Jubilejná od Jána Nagajdu, ktorú predniesla Mgr. Jana Klučariková. Nasledovali piesne Pijme chlapci a  Zoťali brezu v podaní RNDr. J. Adamuščina, člena Slovenského filharmonického zboru v Bratislave. A na rade bol príhovor riaditeľa nášho gymnázia RNDr. Marcela Tribusa. Zhodnotil v ňom nielen minulosť, ale aj súčasnosť fungovania školy. Do pozornosti dal rekonštrukciu budovy školy, odborných učební a, samozrejme, poďakoval všetkým, ktorí boli ochotní pomôcť či už finančne, alebo iným spôsobom. Poďakovanie patrilo aj súčasným pedagógom, vďaka ktorým je kvalita vyučovania naďalej veľmi vysoká, no nezabudlo sa ani na staršiu generáciu učiteľov, ani na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Úctu sme im vzdali minútou ticha.

Gymnázium L. Stöckela malo a má vynikajúcich študentov, ktorí vzorne reprezentujú školu na rozličných predmetových olympiádach. Riaditeľ školy ocenil tých, ktorí za uplynulých desať rokov reprezentovali našu školu na celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni. Ocenení boli aj pedagógovia, ktorí dlhé roky nadaných študentov pripravovali, a to RNDr. Peter Bubák, Mgr. Vincent Hudák a RNDr. Vladimír Sabol. Nasledovali príhovory našich hostí a primátora mesta Bardejov MUDr. Borisa Hanuščáka, ktorý škole udelil Cenu primátora mesta za zásluhy o rozvoj mesta.

Po tomto slávnostnom otvorení dostali priestor naši talentovaní študenti. Prvým bodom programu bola klasická tanečná féria Sylfidy. Nasledovalo pásmo poézie Zázračný kolotoč a pieseň Pripútaná v podaní bývalých študentiek gymnázia. Krv v žilách všetkým prítomným určite rozprúdili svieže latinskoamerické rytmy v skvelom podaní našich študentov. Po tanečných kreáciách nasledovalo opäť hovorené slovo – tentoraz v divadelnom prevedení komédie Lakomec. Bola spracovaná tak, aby humorne poukázala na negatívne ľudské vlastnosti, konkrétne lakomstvo a chamtivosť. Svoje miesto v programe mala aj pieseň Pozhasínané a tanečný súbor M 21. A na záver troška ľudových tradícií. Ľudové piesne a fľaškový tanec, verbunk, raslavická poľka či čardáš boli sviežou a vydarenou bodkou za slávnostnou akadémiou.

Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí sa podieľali na tvorbe programu a všetkým účinkujúcim. Boli sme patrične hrdí na to, že študujeme práve na tejto škole, ktorá má takých šikovných študentov a profesorov. Koniec akadémie však neznamenal koniec osláv. Prítomní hostia a profesori sa potom presunuli do priestorov školy, kde bola otvorená nová klubovňa a knižnica, ktoré budú istotne našou pýchou. Nasledovala ešte recepcia v budove školskej jedálne.

A čo dodať na záver? V prvom rade sa chceme poďakovať. Poďakovať hlavne vedeniu školy a pedagogickému zboru, ktorý naďalej zachováva vysokú latku vo vzdelanosti študentov GLS. Poďakovanie patrí, samozrejme, aj bývalým profesorom. Veľké ďakujeme posielame tiež nepedagogickým pracovníkom, zásluhou ktorých máme čisté šatne, chodby a vynikajúce jedlo v školskej jedálni, ale aj tým ostatným, ktorých by bolo zdĺhavé menovať. Slovko ďakujeme vyslovujeme aj sponzorom a tým všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom škole pomohli. Zároveň chceme našej škole popriať ešte veľa rôčkov, veľa trpezlivosti s nami študentmi, veľa chuti kráčať s dobou a posúvať sa vpred, veľa výborných profesorov a študentov, ktorí budú naďalej hájiť dobré meno Gymnázia Leonarda Stöckela, ktoré si škola vybudovala za spomínaných 70 rokov. Veríme, že každý študent bude na našu školu taký hrdý, akí hrdí sme na ňu my dnes.

                                                  Anna Harčariková, študentka Gymnázia L. Stöckela, 3. B