eea grantsnilnorway grants

Krajina kontrastov


norska_velvys.jpgGymnázium Leonarda Stöckela  v Bardejove už roky umožňuje svojim študentom navštevovať rozličné krajiny, spoznávať ich kolorit, kultúrne aj prírodné bohatstvo, no najmä nových ľudí. Škola poskytuje poznávacie zájazdy a výlety do Talianska, Paríža, Prahy, Viedne, Krakova či Osvienčimu, spolupracuje na projektoch vďaka ktorým študenti spoznali krásy miest ako sú poľský Gdaňsk a Varšava , nemecké mestá Severného Porýnia i jedinečný Amsterdam. Vďaka projektu Sokrates mali možnosť objavovať aj nádherné Francúzsko, Belgicko a Českú republiku. V najbližších dňoch sa tento zoznam rozšíri opäť o ďalšiu vskutku jedinečnú a nezvyčajnú destináciu – Nórsko.

GLS sa zapojilo do projektu, ktorý je   spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu prostredníctvom Fondu NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania. Jednoduchšie povedané naši študenti budú spolupracovať so študentmi nórskeho mesta Molde (Bardejov už udržiava s Molde spoluprácu na úrovni miest). Hlavnou témou projektu je spoznávať pamiatky Slovenska a Nórska zapísané na listine UNESCO, spoznať krajinu, nadviazať nové kontakty, vytvoriť trojjazyčný slovensko-nórsko-anglický slovník a mnoho ďalších aktivít. Najdôležitejšie však bude udržať túto spoluprácu nielen počas trvania projektu, ale aj po jeho ukončení.

Nórsko – krajina kontrastov. Môže sa zdať chladná a tmavá no v skutočnosti je to vďaka fjordom, horám a jazerám krajina malebná. Aký dojem robí na človeka? Študenti GLS to budú môcť čoskoro zistiť sami. Od 20. marca do 2. apríla sa zúčastnia výmenného pobytu v nórskom meste Molde. Spoznajú školu, mesto, krajinu aj jej kultúru. No a potom vám už svoje pocity popíšu sami. Verím, že samotný projekt bude úspešný, nakoľko mu vyjadrila podporu aj nórska veľvyslankyňa, ktorá 26.2.2009 navštívila našu školu aby sa informovala o projekte aj o samotnej škole.


Mgr. Stanislava Hrušková – koordinátorka projektu