Mikulášsky deň na GLS
fotogaléria

    Deň 5. december 2008 určite potešil každého študenta Gymnázia Leonarda Stöckela. Zavítal k nám totiž Mikuláš, ktorý počas svojho nabitého programu poctil návštevou aj našu školu a odmenil nás za mesiace strávené prácou na našom vzdelaní. Spolu s čertom, anjelmi a živou hudbou prešiel každú triedu i učebňu a rozdal sladkosti.
Súčasne sa v škole konal aj tradičný Mikulášsky turnaj v basketbale, ktorý bol spestrením tohto dňa. Zorganizovali ho pre nás p. profesorka Mgr. S. Hrušková spolu s triedou 4. C. Zúčastnili sa na ňom družstvá vybrané z každej triedy. Po napínavých priateľských zápasoch plných dravosti a chuti vyhrať, bolo umiestnenie nasledovné:

                    1. miesto získala trieda maturantov 4. D,
                    2. miesto obsadila 2. A,
                    3. miesto patrilo 3. D.

    K úspešnému umiestneniu prispelo aj povzbudzovanie ostatných spolužiakov, ktorí sa zabavili tiež. Ostáva už len dúfať, že po zožatom úspechu sa táto mikulášska tradícia zopakuje aj budúci rok.

Lenka Tulejová, Gymnázium L. Stöckela, 2. A

Fotogaléria