Lyžiarsky kurz
Dubovica (2. 2. - 6. 2. 2009)


Kto: 2. A a 2. B trieda

Vedúci kurzu:
    RNDr. Vladimír Sabol

Inštruktori:
    Mgr. Alena Gombošová
    Mgr. Rastislav Kica
    Ing. Štefan Biroš

Lekár:
    MUDr. Martin Biľ

Fotogaléria