„Krása spoločnej krajiny.

Južné Malopoľsko a severné Slovensko vo fotografiách.“

    Tento názov si zvolil mladý poľský fotograf Kamil Bańkowski pre svoju výstavu fotografií ako i knižnú publikáciu so 64 zaujímavými zábermi, v ktorých zachytil spoločné poľsko–slovenské pásmo krajiny ako i jedinečnú architektúru – malebné pravoslávne kostolíky v Nízkych Beskydách, zachované pamiatky starých spišských miest, obnovený Starý Sacz a iné starobylé hrady, ktoré sa nachádzajú v starobylých zákutiach. Vďaka tejto rôznorodosti sa môžeme vrátiť do regiónu, pričom autor nanovo odkrýva jeho krásu. V dnešných časoch, kedy už nemáme hranice a  v priebehu niekoľkých hodín môžeme prejsť z Piwnicznej – Zdroja do Bardejova na krásne námestie  alebo ráno zájsť na prechádzku na Sokolicu, poobede ísť na výlet na Spišský hrad. To nevadí, že tieto miesta sa nachádzajú na teréne iných štátov, dnes tvoria jeden turistický región – „spoločnú krajinu“, ktorej hodnoty môžeme využívať, hoci sa nachádzajú na inom teritóriu.

    Vďaka fotografii autor jedinečným spôsobom predstavuje neobyčajnosť prekrásneho kúta Európy, s úžasnými momentmi, ktoré sa dajú zachytiť iba okom objektívu. Napriek obdivuhodnej snahe fotografa, zábery zachytávajú iba časť krásy tohto regiónu, avšak sú motiváciou pre mnohých, aby dané miesta navštívili osobne.

    Vernisáž výstavy sa uskutočnila 27.augusta o 11. hodine vo vstupnom areáli Gymnázia Leonarda Stöckela, kde sú vystavené aj fotografie autora. Všetkých hostí privítal zástupca riaditeľa gymnázia RNDr. Vladimír Savčinský a riaditeľ Poľsko-slovenského domu v Bardejove Ing. Marcel Tribus za prítomnosti samotného skromného mladého autora a aj poľských hostí.

Pozoruhodná bola audiovizuálna prezentácia fotografických záberov daného regiónu, ktoré nie sú publikované v samotnej výstave. Autor podmanivou hudbou podfarbuje nádheru zachytenej prírody v rôznych časových dimenziách dňa. Jedinečnosť záberov, ich farebnosť a výnimočnosť, je dokladom talentu samotného autora. Je nepochybne zážitkom vidieť výstavu ako i prezentáciu a knihu mladého fotografa Kamila Bańkowskiego. Jeho dielo mohlo byť prezentované vďaka klubu digitálnej fotografie pri Gymnáziu Leonarda Stöckela a Poľsko-slovenskému domu v Bardejove a financiám Malopoľského vojvodstva, Katolíckemu centru edukácií mládeže "Kana" v Novom Saczi, ktorého riaditeľka Anna Lipinská - Zwolinská spolu s doprovodom zúčastnila vernisáže.


foto 1foto 2foto 3
 

Foto 1:    Hlavný organizátori výstavy (zľava: RNDr. Vladimír Savčinský , Ing. Marcel Tribus a Anna Lipinská –Zwolinská

Foto 2:    Všetkých hostí privítal zástupca riaditeľa gymnázia, RNDr. Vladimír Savčinský a riaditeľ Poľsko-slovenského domu v Bardejove Ing. Marcel Tribus za prítomnosti mladého autora.

Foto 3:    Autor Kamil Bańkowski pred svojimi fotografiami

Autorka článku a fotografií: Mgr.Valéria Harajdová