EUSTORY – šanca pre študentov spoznať svoj región i svet

 

              EUSTORY je sieť dejepisných súťaží po celej Európe. Je to kultúrna organizácia, a tak chápe aj rozsah svojej činnosti. Nepôsobí len v štátoch EÚ, ale aj v nečlenských štátoch, ako sú napríklad Švajčiarsko, Rusko, Bielorusko či Srbsko. Združuje štáty so spoločným kultúrnym dedičstvom -   vyznávajúcim európske hodnoty. Za cieľ si kladie vzbudiť v mladých ľuďoch záujem o svoje dejiny, o svoje korene a kultúrne odkazy predkov. Zároveň vedie k otvorenosti k ostatným národom a tolerancii medzi ľuďmi. Nevychováva zaslepených nacionalistov, ale sebavedomých Európanov.

            Bolo to minulého roku v decembri, keď som sa dopočul od našej učiteľky dejepisu PhDr. Anny Šimovej o možnosti zúčastniť sa na súťaži v oblasti histórie. Keďže takýchto podujatí nie je veľa, rozhodol som sa, spolu so svojou spolužiačkou Zuzkou Polákovou, že sa na to dáme.

           Podstatou bolo napísať prácu na tému Kultúra môjho regiónu v 20. storočí a jej špecifiká. Po konzultácii s pani profesorkou sme sa rozhodli, že podrobnejšie zmapujeme život a tvorbu dvoch významných absolventov Gymnázia Leonarda Stöckela a jedného bývalého  pedagóga: dramaturga Karola Jančoška, grécko-katolíckeho kňaza Emila Korbu a hudobného skladateľa Jozefa Grešáka.

    Práca na tejto téme  bola zdĺhavá a časovo náročná. Je to nedávna história, ktorá ešte nie je spracovaná. Chýbajú odborné publikácie a v archívnych materiáloch z tohto obdobia je poriadny chaos. No problémy sme prekonali, a tak sme v apríli mohli poslať prácu do Bratislavy spokojní s dobre vykonanou robotou.

Koncom mája prišla prekvapujúca príjemná správa. Umiestnili sme sa na druhom mieste v rámci celého Slovenska. Zároveň sme boli pozvaní na slávnostný ceremoniál odovzdávania cien do Bratislavy. Súčasťou ceny bola možnosť zúčastniť sa a študijnom pobyte v zahraničí. Tohto roku Eustory organizovala semináre v troch krajinách: vo Švajčiarsku, v Srbsku a v Nemecku.

Po slávnostnom ceremoniáli, na ktorom sa zúčastnili popredné osobnosti historických inštitúcií, sme obidvaja absolvovali pohovor s poslankyňou  z centrály Eustory z Hamburgu. Pýtala sa nás na našu prácu, záujmy a dôvody, prečo sa chceme na študijnom pobyte zúčastniť. Pohovor bol v anglickom jazyku a sčasti bol zameraný aj na zistenie našej jazykovej zdatnosti. Počas prázdnin mi prišla kladná odpoveď, čo ma nesmierne potešilo. Bohužiaľ, Zuzka také šťastie nemala.

Po istom zvážení som si vybral pobyt vo Švajčiarsku. Bolo to hlavne kvôli veľmi zaujímavej téme: Engandine - život v odľahlom, ale medzinárodne prepojenom horskom údolí. Cieľom pobytu bolo oboznámenie sa s kultúrou, históriou a súčasnosťou tohto prekrásneho regiónu. Dominovala otázka migrácie. Dolná Engandine je situovaná v najvýchodnejšom výbežku Švajčiarskej konfederácie v kantóne Graubünden neďaleko hranice s Rakúskom. Je to dlhé členité údolie obklopené Alpami s nádhernou horskou scenériou. Má  špecifickú kultúru. Hovorí sa tam retrorománskym jazykom, ktorý má latinský pôvod. Život obyvateľov bol v minulosti úzko spätý s prírodou, dominovalo poľnohospodárstvo, hlavne chov dobytka, oviec a kôz. Bol to chudobný kraj s drsnými klimatickými podmienkami. Aj preto veľa ľudí muselo odísť za prácou. Mnoho ľudí sa dalo naverbovať do vojsk rôznych európskych kráľov. Zlom nastal na prelome 19. a 20. storočia, keď sa začal rozvoj cestovného ruchu. Vyrástlo tu nespočetne veľa hotelov, vznikali strediská zimných športov a tradíciu získali aj kúpele. Problém emigrácie sa úplne otočil aj kvôli svetovým vojnám. Z krajiny emigrantov sa stala krajina s najväčším percentom cudzincov na svete. Švajčiarsko je svetu otvorené, no so získaním občianstva často býva problém.

         Na seminári v švajčiarskom Scoule sa zúčastnili osemnásti študenti z desiatich krajín prevažne strednej a východnej Európy. Spoločným dorozumievacím jazykom bola angličtina, ktorej znalosť bola nevyhnutná. Hlavným organizátorom bola švajčiarska asociácia HISTORIA združujúca učiteľov dejepisu. Tá sa postarala o lektorov aj o financie.

         Prístup organizátorov bol skutočne príkladný. Program bol vyvážený. Na jednej strane nám boli poskytnuté základné informácie o regióne a migrácii, na druhej strane to šikovne prepojili s našou vlastnou výskumnou činnosťou. Výsledkom bola publikácia s rozsahom asi 20 strán o probléme migrácie v regióne hornej Engandine. Pamätalo sa aj na oddych a relax, navštívili sme mnohé múzeá, stretli sme sa s vrstovníkmi zo strednej školy vo Ftane, zúčastnili sme sa na miestnej folklórnej slávnosti a prešli sme sa po horských chodníkoch Álp. Naozaj sme sa ani na sekundu nenudili. Odniesol som si množstvo zážitkov i vedomostí, spoznal som zaujímavých ľudí, našiel pár kamarátov a videl kus sveta. Dnes sú možnosti pre šikovných ľudí otvorené. Len sa treba chytiť svojej šance.

Ján Šurkala, Gymnázium L. Stöckela, 4.C

eustory1.jpg    eustory2