1. DECEMBER
MEDZINÁRODNÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS

stuzka.jpg    Prvý december je v kalendári zapísaný ako Medzinárodný deň boja proti AIDS a ľudia na celom svete si v tento deň pripomínajú nebezpečenstvo prenosu HIV a možnosti prevencie voči tomuto už dnes rozšírenému ochoreniu. Ani my študenti GLS sme neboli výnimkou a pripnutím červenej stužky, ktorá sa stala medzinárodným symbolom boja proti HIV a AIDS, sme prejavili spolupatričnosť s ľuďmi postihnutými týmto ochorením. Cieľom kampane je vyzdvihnúť potrebu boja s HIV/AIDS a upozorniť na to, že problematika HIV/AIDS sa netýka len jednotlivca, ale celej spoločnosti, a tiež, že je potrebné odstrániť diskriminíciu, strach a odsudzovanie ľudí žijúcich s HIV.

Miroslava Barlogová, študentka GLS, 3. B3.jpg1.jpg2.jpg