CERN – miesto, kde objavíte svet a spomalíte čas

 

cern1.jpgUž niekoľko rokov sa venujem fyzike, hľadám riešenia príkladov fyzikálnej olympiády a minulý rok sa mi podarilo získať 3. miesto v krajskom kole. Úspešné umiestnenie mi otvorilo cestu k týždennému pobytu v Európskom ústave časticovej fyziky (CERN) neďaleko Ženevy. Ako študent som tak vďaka Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a Agentúre na podporu výskumu a vývoja mal jedinečnú príležitosť dostať sa na pracovisko, kde práve v súčasnosti dochádza k spusteniu obrovského experimentu, ktorý má odkryť záhady vzniku nášho vesmíru. Okrem toho, že som získal mnoho zážitkov a navštívil napr. Múzeum A. Einsteina v Berne, ocitol sa pod Mont Blancom v nadmorskej výške vyše 3800 m.n.m., prešiel sa Ženevou, tak som i vysoko obohatil svoje vedomosti z oblasti modernej časticovej fyziky.

CERN spája 30 štátov sveta pre vedu a skúma mnoho dejov modernej fyziky. Najznámejší a často diskutovaný projekt LHC (Large Hydron Collider) je 27‑kilometrový urýchľovač častíc 50 – 175 metrov pod zemou, v ktorom dokáže zväzok protónov alebo iónov obiehať rýchlosťou 99 % rýchlosti svetla. Tieto experimenty dokazujú teóriu relativity a s tým súvisiaci dej dilatácie času, z čoho vyplýva možnosť cestovania v čase a pod. Napriek niekoľkým problémom (napr. poruche transformátora a i.) môžem smelo povedať, že LHC funguje. V komore ALICE dole pod zemou som bol totiž i  napriek mnohým bezpečnostným komplikáciám.

V CERN-e som videl i kanceláriu a počítač, kde Tim Berners-Lee vymyslel World Wide Web (WWW), teda internet ako ho dnes poznáme. Zúčastnili sme sa na niekoľkých prednáškach o časticovej fyzike, antihmote, histórii CERN-u, IT a kozmológii. Zaujímavý bol poznatok, že vesmír je konečný a neustále sa rozpína. Vieme ho zmerať a za ním je vákuum. Skúmame jeho látkové zloženie a čiernu hmotu. Počas nášho pobytu sme robili mnoho pokusov, dokonca sme zostrojili hmlovú komoru/detektor kozmického žiarenia, ktoré sme videli voľným okom. Mňa veľmi zaujal jednoduchý experiment levitácie (vznášania sa) malej kocky vo vzduchu. Áno,  ak ma oči neklamú, je to naozaj možné a funguje to.

Okrem týchto neuveriteľných zážitkov musím spomenúť i vynikajúci prístup slovenských vedcov v CERN-e a organizátorov, ktorí sa nám plne venovali v každom smere. Domov som si priniesol mnoho zážitkov a vedomostí (nielen z oblasti fyziky), ktoré určite využijem v budúcom štúdiu. Od týchto dní je dianie v CERN-e obrovským predmetom môjho záujmu. Podrobné informácie z tejto oblasti si môže každý nájsť na stránke www.cern.ch. Som zvedavý, ako to všetko dopadne. Držme palce!

Martin Urban, študent Gymnázia L. Stöckela, 4. C

 

Fotogaléria:

cern2    cern4.jpg    cern4.jpg    cern5.jpg    cern6.jpg    cern7.jpg