7 DIVOV PSK v Gymnáziu L. Stöckela

 

5.jpg            Už niekoľko mesiacov je v našej škole poriadny ruch. GLS totiž zachvátila inovačná horúčka a prechádza naozaj veľkými zmenami. Tá najrozsiahlejšia sa udiala len nedávno. 11. februára 2009 škola sprístupnila krásne priestory nášho novozrekonštruovaného podkrovia, v ktorom by sa už onedlho mali nachádzať moderné multimediálne a počítačové učebne či miestnosť vyhradená pre školské rádio. Priestranná aula vybavená malým pódiom zase ponúka vynikajúce možnosti na konanie rôznych prednášok, besied, školských akadémií či iných podujatí. Jedno naozaj významné sa v nej uskutočnilo len pred pár dňami.

            Hovorím o slávnostnom udeľovaní cien v rámci ankety 7 DIVOV Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Pre tých z vás, ktorým táto dôležitá informácia unikla (pevne verím, že sa nikto taký nenájde), pripomeniem, že Bardejov sa vďaka svojmu zachovalému historickému jadru ocitol na 1. mieste. Medzi 7 najkrajších a najvýznamnejších častí nášho regiónu však patrí i Hrad Ľubovňa, TANAP, Levoča, ktorá sa v ankete umiestnila hneď dvakrát (historické centrum + Oltár Majstra Pavla), PIENAP a súbor drevených chrámov.    Keďže slávnostné udeľovanie cien nie je práve najbežnejšou  udalosťou, v škole zavládli naozaj veľké prípravy. Dlho očakávaný „Deň D“ napokon nadišiel v stredu, 11. februára. Tesne pred  11-tou začali do priestorov GLS prichádzať naozaj významní hostia. Pozvanie prijali primátori ocenených oblastí, riaditelia TANAPU a PIENAPU, poslanci PSK či mesta Bardejov, ale i samotný predseda PSK- MUDr. Peter Chudík, ktorý neskôr odovzdal slávnostné osvedčenia o umiestnení v ankete o 7 DIVOV PSK zástupcom všetkých ocenených oblastí.

Príjemným slovom ich na pôde našej školy privítal riaditeľ GLS – RNDr. Marcel Tribus, ktorý si pre všetkých prítomných pripravil prezentáciu fotografií, svedčiacich o postupných premenách našej školy, slávnostne otvoril výstavu obrazov akademického sochára a maliara Martina Kutného a prestrihnutím stuhy oficiálne sprístupnil  i nové priestory GLS. Potom už pódium patrilo nám, študentom. A realizovali sme sa naozaj statočne. Pod vedením pani profesorky  Mgr. Edity Koščovej sa členom recitačného a čitateľského krúžku podarilo vytvoriť originálny program, ktorým reagovali na jednotlivé ocenené lokality. Diváci si vypočuli verše Milana Rúfusa, vyznanie Tatrám od Maše Haľamovej, rondely Svetloslava Veigla, v ktorých sa vyznáva z lásky k Bardejovu, ale aj scénické stvárnenie príchodu štúrovcov do Levoče a dramatizáciu povesti o Hrade Ľubovňa - Čertova skala. To všetko bolo kombinované  hudbou a doplnené piesňami v podaní študentov z družobnej školy v Muszyne. V programe účinkoval aj RNDr. P. Bubák a na organizácii podujatia sa podieľali Mgr. D. Železná a Mgr. L. Lukáčová.

Aby sme si mohli víťazných sedem divov kedykoľvek pripomenúť, vydal PSK príťažlivú publikáciu. Na svetlo sveta ju naozaj špeciálnym spôsobom uviedol vladyka Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita. V uvoľnenej atmosfére ju posvätil vodou, ktorá pochádzala zo všetkých ocenených oblastí nášho regiónu a publikácii zaželal šťastnú cestu v novom živote. Postupne sa k nemu pridali i všetci zástupcovia víťaznej sedmičky, no  a pripájame sa i my, študenti GLS.

Mons. Ján Babjak si nenechal ujsť príležitosť a vysvätil i naše krásne novovytvorené priestory.

Všetci sme teda plní dojmov, tešíme sa z víťazstva nášho mesta, ale i z nových priestorov, ktoré síce voňajú novotou, no onedlho ich už naplno využijú múdre hlavičky z GLS, no a samozrejme veríme, že budú slúžiť ešte dlhé roky i študentom, ktorí prídu po nás.

 

Denisa Juričová,
Gymnázium L. Stöckela, 3. B


FOTOGALÉRIA:

1.jpg2.jpg3.jpg

4.jpg5.jpg6.jpg