2D ART Maroš Baran

„Zničenie smútku“

 

Pre výtvarníka znamená otvorenie výstavy sprístupnenie istej časti svojho denníka širokej verejnosti. Umožnenie nahliadnutia doň či už priateľom, alebo i neznámym a nepriateľom, znamená odkrývanie časti svojho vývoja, lebo každý ovplyvňuje každého, či už v dobrom alebo zlom.

Niektorí niečo tak banálne ako je výstava študenta gymnázia ani nevšimnú, iným to však môže otvoriť oči a ukázať, čo sa dá, ak si človek určí svoj cieľ a nehodlá sa zastaviť skôr, kým doň nedorazí.

Hodiny strávené v spoločnosti metalických cerút, či výparov sprejového fixatívu sa v okamihu dokončenia nejakej kresby transformujú na pocit, ktorý smútok nad tým, že človek čas nestrávil v bare s priateľmi, zmaže natoľko, až z neho neostane prakticky nič, čo by bolo akoukoľvek formou čitateľné, o hmatateľnosti nehovoriac. A ukázaním zničenia smútku verejnosti sa pocit zosilní o to väčšmi.

Okrem osobných dôvodov som výstavu zorganizoval aj pre „nespravodlivé odsúdenie“ výtvarného umenia na školách všeobecne. Do umenia ako takého totiž zapadá umenie výtvarné, hudobné, slovesné či divadelné. Avšak do študijných plánov sa v obsiahlom množstve dostala len jedna zložka umenia – literatúra, čo je podľa mňa nespravodlivosť, ktorej odôvodnenie som zatiaľ nikde nevidel podložené. Preferovanie literatúry ako jediného druhu umenia vyučovanom na gymnáziách považujem za neodôvodnené. A tak mladí ľudia nedokážu „čítať obrazy“ a nerozumejú ich znakom a symbolom. Ani netušia, že umelecké dielo nie je len zhlukom pigmentov na papieri, ale že je myšlienkou, filozofiou, bytosťou!

Snažiac sa o zrúcanie bariér vás pozývam do priestorov GLS vidieť a cítiť silu linky a grafitu, porozumieť odkazom  starých majstrov i symbolom surrealizmu, pochopiť nezmyselnosť až banálnosť používania farieb a odhaliť tajomstvo obrazu Hriech v svalových vláknach!, nahliadnuť do denníka...

 

                                                                                                                                Maroš Baran, študent Gymnázia L. Stöckela,4.C

                                                                                                                                e-mail: maros.baran@gmail.com

Galéria:

Bakchus.jpgCirque_du_Solei.jpgInguli_mod_1_X.jpgStvorenie_Embryi_II_3.jpgSv_Bartolomej_2.jpg